Brandskade

En hurtig og effektiv indsats er vigtig for at begrænse skader og omkostninger forårsaget af brand eller røgudvikling.

Når slukningsarbejdet er overstået er det vigtigt at have for øje, at der ved brandskader ofte er langt flere skader end øjet umiddelbart ser, da mange elektronikprodukter, maskiner og andet indbo måske ikke har tegn på synlig skade, før efter nogle måneder, hvor den øgede korrosion begynder at nedbryde dit inventar.

På en brandtomt fjernes aske og nedbrudte materialer, indsamler genstande, der kan restaureres. I visse tilfælde vil arbejdet afsløre yderligere skader, der kræver tørring eller måske udskiftning af beskadigede overflader eller strukturer.

Vi fjerner alle udbrændte bygningsdele, maskiner og inventar. Herefter inspiceres bygninger og inventar. Her foretager vi så vidt det er muligt i samarbejde med en repræsentant fra kunden – en vurdering af, om der er bevaringsværdige effekter samt tager stilling til eventuel opmagasinering, renoveringsindsats osv. Vores dygtige medarbejdere har stor erfaring i at vurdere, om restaurering af udstyr og indbo kan lade sig gøre – og om det er rentabelt at renovere i forhold til at nyanskaffe.

Vores hovedopgave er at rydde op efter branden, minimere følgeskaderne og klargøre bygningen, så den kan tages i brug igen hurtigst muligt. Vi ved at tid er penge. Og på et og samme tid renovere, rense, eller rengøre bygning og rentabelt indbo, og udføre en registreringsliste over de effekter der er kassable.