Priser

Prisliste – Skadeservice

Pr. 01. april 2022 – gældende til 31. marts 2023. Priserne er excl. moms.

 

Udkaldstillæg / Hastetillæg

Udkaldstillæg pr. skadeopgave pr. mand kr. 1.395,00
Udkaldstillægget beregnes som et tillæg til timesatser, ved tilkald til akut skade udenfor vores normal åbningstid.

Hastetillæg pr. skadeopgave pr. mand kr. 995,00
Hastetillægget beregnes som et tillæg til timesatser, ved tilkald til akut skade inden for vores normal åbningstid.

Skadeservicearbejde

Normal timer, Pris pr. time kr. 465,00

Projekt- og arbejdsledelse, fugt- og skimmelteknikker Pris pr. time kr. 595,00

Administrationshonorar, pris pr. time kr. 395,00

Timer faktureres fra der køres fra skadecenter og retur til skadecenter igen.

Håndværk

Tømrer, pris pr. time kr. 485,00

Maler, pris pr. time kr. 485,00

Murer, pris pr. time kr. 485,00

Timer faktureres fra der køres fra skadecenter og retur til skadecenter igen.

Overtidstillæg – arbejde udenfor normal arbejdstid

Skadeservice, Projekt- og arbejdsledelse, fugt- og skimmelteknikker, pris pr. time i tillæg til normaltimepris kr. 300,00

Tømrer, murer, maler, pris pr. time i tillæg til normaltimepris kr. 300,00

Affugtning

Leje pr. døgn fra kr. 225,00

Rengøringstillæg efter endt brug pr. maskine kr. 500,00

Materialeudgifter Skadeservice.

Materialer og midler som medgår til skadestop,

Alm. rengøring af bygning og løsøre-skaderengøring faktureres 10 % af timeforbrug.

Herudover faktureres der for speciel kemi til skimmel, PCB, asbest og lig-sanering,

lejeudstyr, hængelåse, presenninger og træ-/plastplader m.m.

Underleverandører/Underentreprenører

Underleverandører/Underentreprenører efter leverandørbilag med tillæg af underleverandørsalær på 10 %.

Miljøbidrag

Miljøbidrag 3 % af samlefaktura

Transport m.v.

Servicevogn, kr. 150,00

Kørsel pr. kørt km kr. 8,50

Opmagasinering

Pr. m3 pr. dag kr.3,50

 

Arbejdstid

Normal arbejdstid:

Mandag – torsdag: kl. 07.00 – 15.00

samt fredag: kl. 07.00 – 14.30

Udenfor normal arbejdstid:

Mandag – torsdag: kl. 15.00 – 07.00

fredag kl. 14.30 – 07.00

Alle Weekender & helligdage.

Mangeskadetillæg

I tilfælde af en mange-skadesituation, herunder skybrud,

kan faktura tillægges et særskilt mange-skadetillæg kr. 1.000,00

Dette tillæg dækker de ekstra omkostninger som

Pådrages for at nedbringe

ventetider og sikre størst mulig værdiredning hos

vores kunder.

Maskinleje

Maskiner – specialudstyr – pumpemateriel – affugtere – lifte – stillads m.v., faktureres efter forbrug og omfang

+Forsikringspræmie 5 % af maskinleje.

 

Salgs- og leveringsbetingelser findes på www.skadeservicesupport.dk

Skadeservice Support – 6000 Kolding – www.skadeservicesupport.dk – kundeservice@skadeservicesupport.dk – CVR. Nr. 41034203.

Alle priser er ekskl. moms gældende fra 1. marts 2020.

 

DØGNVAGT