Isblæsning

Tørisblæsning er den miljørigtige afrensemetode, hvor vi anvender tøris som blæsemiddel. Blæsning med tøris er en praktisk og effektiv afrensemetode, der ikke beskadiger de overflader der renses med tøris.

Tørisblæsning er en tør rensemetode, der kan bruges til at fjerne sod, graffiti, skimmel og meget mere. Det enestående ved teknologien bag tøris som blæsemiddel er, at tørispillerne omdannes til luft i det øjeblik, de rammer en overflade. Dette betyder, at den behandlede overflade efterlades tør og ren uden behov for yderligere rense- eller blæsemidler. Da der er tale om en fuldstændig tør og ikke-strømførende proces, kan tørisblæsning bruges på områder, hvor andre metoder ikke er anvendelige. Det er derfor muligt, med tørisrensning, at rense direkte på tekniske anlæg med elektriske og hydrauliske komponenter.

Tørisblæsning er velegnet til at fjerne belægninger som lim, lak, olie, fedt, kulstøv, sod, skimmelvækst, og slipmidler, og ydermere reducerer tørisblæsning rengørings- og vedligeholdelsesudgifterne væsentligt, da processen er mere effektivt og hurtigere end traditionelle rensemetoder.