Kvalitetssikring

Hos Skadeservice Support har vi en meget høj kvalitetspolitik, vi kvalitetssikrer vores opgaver gennem løbende egen kontrol og opfølgning, som gennemgås af erfarne medarbejdere.

Ligeledes også fotoregistrere så der er altid er fuld overensstemmelse mellem pris og kvalitet, uden at kunderne selv behøver at bekymre sig om, hvorvidt man nu også får de ydelser man har krav på forhold til pris og kvalitet.

Kvalitetssikringen sikres typisk ved 1-3 besøg, alt afhængig af skadens størrelse på de relevante skader, enten med fast frekvens eller som uanmeldt kontrol.

Ved hvert besøg vurderes kvaliteten af den leverede ydelse, f.eks. rengøring og på baggrund af den grundige gennemgang, kan der ligeledes efter aftale udarbejdes der en kvalitetsrapport mod et særskilt tillæg der aftales i forhold til opgavens karakter, kvalitetsrapporten arkiveres inkl. foto, således at denne altid kan findes frem og sendes til kunden ved opgavens afslutning.