Ejendomsserviceydelser

Skadeservice Support løser alle opgaver relateret til ejendomsservice

– hvad enten det drejer sig om trappevask, hækklipning, håndværkerrengøring, udarbejdelse af vedligeholdelsesrapporter og -planer eller flyttesyn. Vi har altid fokus på kvalitet, tid og økonomi i vores løsninger.

Alle ejendomsinspektør- og viceværtydelser tilbydes enkeltvis eller som en samlet pakke, og kan frit sammensættes efter dine ønsker og behov. Vi tilbyder bl.a.:

  • Rengøring, herunder trappevask og fejning
  • Vedligeholdelse af udendørsarealer, herunder græsslåning, hækklipning og snerydning
  • Tilsyn med ejendom, installationer og udendørsarealer
  • Vedligeholdelsesmæssige reparationer
  • Vagtordning til brug ved akutte problemer – fx vandskade, og brandskade.
  • Lejlighedssyn ved ind- og udflytning
  • Vedligeholdelsesrapporter

Skadeservice Support – din faste samarbejdspartner.

Hør mere om vores ejendomsserviceydelser og få vores bud på en samarbejdsaftale, der opfylder dine og din ejendoms behov.