Rensning af tagrender

Det er vigtigt at bygningens tagrender løbende bliver renset for slam, blade og andet snavs.

Skadeservice Support anbefaler en til to gange om året, ellers bliver vandet ikke ledt væk fra bygningen, men løber i stedet ud over kanten på tagrenden og ned af facaden, hvor det kan resultere i kritiske råd- og skimmelsvampsskader på f.eks. facade, døre, vinduer, udhæng m.v.
Undlader man at få fjernet blade og snavs fra tagrenderne, kan de mange blade ende i regnvandsbrønden, hvilket kan resultere i alvorlige skader i både kælder og fundament.

Skadeservice Support tilbyder rens af dine tagrender, hvor vi fra enten lift eller stiger, fjerner slam, blade og andet snavs fra bygningens tagrender.