Test og prøver

Ved at undersøge problemets omfang fra start, og lave en plan for håndteringen, kan man undgå lange forsinkelser og store økonomiske overraskelser.

Skadeservice Support laver undersøgelser for skimmelsvamp, hussvamp, PCB, bly, asbest, kviksølv og andre tungmetaller.

Det kan være dyrt at opdage f.eks. PCB, bly, asbest, kviksølv, skimmelsvamp, hussvamp m.v. i bygningsmaterialerne under renoverings- eller nedrivningsprocessen. Det kan derfor betale sig at undersøge bygningen grundigt fra start med en mistanke, før nedrivnings- eller byggeprocessen går i gang.

Skadeservice Support tænker først og fremmest på at tilrettelægge arbejdet, så I undgår at sende unødige mængder affald til behandling, og I undgår unødvendige omkostninger.

Med Skadeservice Support i ryggen, er I sikre på at kunne agere korrekt og rettidigt i forhold til jeres projekt.

Skadeservice Support foretager en kyndig risikovurdering på baggrund af bygningens alder, anvendte byggematerialer og bygningens historik, herunder tidligere renovering, før vi går i gang med den egentlige undersøgelse.

Skadeservice Support samarbejder med flere af landets dygtige analyseselskaber, som har eget laboratorium til analyser samt test og prøver i forbindelse med bygningsundersøgelserne vi har udført for dig, hvilket også gør Skadeservice Support i stand til, hurtigt at identificere, og omfangsbedømme de forurenede bygningsdele.

En typisk undersøgelse foretages som følgende :

  1. Forundersøgelse med gennemgang af bygning for besigtigelse, test og prøvetagning af bygningen, evt. suppleret med enkelte materialeprøver.
  2. Kortlægning og omfangsbestemmelse med test og prøvetagning – med henblik på eventuel sanering og affaldshåndtering, eller vurdering af indeklimaklassificering af materialer i affaldskategorier.
  3. Aflevering af test og prøvetagninger til analyse og test center for udarbejdelse af rapport med artsbestemmelse, mængde, m.v.

Samtidig hjælper Skadeservice Support selvfølgelig med at overholde love og regler inden for miljø og arbejdsmiljø.

Du kan læse mere under punkterne Asbest, PCB og bly, og Skimmel.

Kontakt Skadeservice Support allerede nu, så vi kan hjælpe dig med en pf af miljøfremmede stoffer.