Skimmel

Skimmelsvamp er en organisme, som hyppigt optræder i bygninger  – nye som gamle  – hvor der forekommer fugt.

Ud over gener, som i værste tilfælde kan være blandt andet hovedpine, svidende øjne og koncentrationsbesvær, så lugter skimmelsvamp fælt og er på alle måder ubehageligt. Forholder man sig passivt, breder skimmelsvampen sig hastigt og kan i sidste ende gøre bygninger ubeboelige med store renoveringsomkostninger til følge.

Skimmelvækst opstår på bygningsdele, der er op-fugtede over længere perioder. Op-fugtningen i boligen skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner, men der kan også være tale om op-fugtning som følge af vandskader, konstruktionsfejl og mangelfuld ventilation, isoleringsevne m.m.

Der kan f.eks. være tale om brud på vandførende rør, kondensdannelser på kolde overflader, manglende dampspærre m.m. Skimmelvækst ses ofte i skjulte konstruktioner – f.eks. i isoleringen i flade tage, bag paneler på vægge, på bagsiden af gipsplader, tapet. m.m.

Der findes mange tusinde forskellige arter af skimmelsvamp. Blandt disse er mange ganske harmløse, medens andre skimmelsvampe kan være stærkt generende og skabe indeklimaproblemer, som ofte er disse arter vi finder i boligen.

De indeklimaproblemer, der kan opstå, skyldes både afgasning af giftige/generende flygtige stoffer, ubehagelige muglugte og frigivelse af skimmelsvampsporer.

Vi har en bred viden gennem et hav af skimmel-uddannelser, og en meget stor erfaring i selve saneringsarbejdet af skimmelsvamp i bygninger. Vi har en yderst effektiv arbejdsmetode, der effektivt fjerner skimmelsvamp. For at sikre den størst mulige professionalisme i saneringen, arbejder vi sammen med uafhængige biologiske rådgivningsfirmaer, som kan udpeges af kunden såfremt dette ønskes. Arbejdet afsluttes med en kvalitetskontrol som foretages af den uafhængige rådgiver – hvor alle processerne i arbejdet beskrives og dokumenteres, hvilket er skadelidtes garanti for et veludført og dokumenteret arbejde.

Skimmelsvampeundersøgelser

En skimmelsvampeundersøgelse omfatter typisk en gennemgang af bygningen for at afdække eventuelle forekomster af skimmelvækst.

Ved undersøgelsen, tages der typisk forskellige skimmeltest af forskellige overflader i bygningen, der kan også aftales efter behov at åbne konstruktionerne, og der udtages materialeprøver, eller andre former for skimmelprøver her.

På laboratoriet undersøges prøverne, og der foretages dyrkning og analyse, med henblik på at artsbestemme og måle i hvor stor en mængde af fundne skimmelsvampe der forefindes i bygningen. Der udarbejdes en rapport, rapporten kan også efter aftale være med beskrivelse af skadesomfang samt forslag til udbedring.