Rotter og mus

Har du haft besøg af rotter eller mus, eller en kloakskade, skal dette tages meget seriøst!

Bakterier og smittefare:

Selv om man fjerner kloakvandet eller ekskrementerne og urinen fra rotter og mus, er det yderst vigtigt at der bliver foretaget en professionel rengøring og desinficering, grundet alle de farlige bakterier, der kan forekomme.

Kloakvand eller rotte og muse ekskrementer er ikke noget, man skal ønske sig der hvor man opholder sig. Selv efter kloakvandet er pumpet væk fra bygningen eller man har fjernet alle ekskrementer fra rotter og muse angreb, kan der være mange og særdeles sundheds farlige bakterier tilbage i rummet.

Rotter og mus kan smitte mennesker med både bakterier, vira og encellede organismer. Smitten kan medføre alvorlige sygdomme hos mennesker, også efter de er blevet fjernet/udryddet. Derfor er det vigtigt at man tager de nødvendige forholdsregler, og får korrekt rengjort og desinficeret, når man har været uheldig at have haft besøg af rotter, mus, eller kloakvand.

Da rotter især bevæger sig rundt via kloaksystemet, kan de overføre sygdomme til mennesker – ikke mindre end 55 forskellige slags. Den værste siden pesten, er leptospirose, herunder Weils syge, der smitter via urin fra rotter, og som er dødelig i 5-15 procent af tilfældene. Der er omkring 25 personer, der om året bliver smittet med leptospirose. 

Symptomerne er influenzalignende med feber, kulderystelser, hovedpine og evt. kvalme og opkastninger.

Der er smitterisiko, blot man rører ved noget, som en rotte har strintet på. Derfor er det vigtigt at undgå fysisk kontakt med rotter, og med materialer eller madvarer, som rotterne kan have haft kontakt med. 

Ring altid til skadeservice Support hvis du er i tvivl.

Hvad gør vi når skaden er sket
Skadeservice Support forestår en grundig rengøring og desinficering af det inficerede område med dertil egnede miljøvenlige produkter, som er yderst effektive. Desinficeringen kan foregå på flere forskellige måder, alt afhængig af om det inficerede område er i nærområde med levnedsmiddel og fødevare, eller om det er rå bygningsdele, eller løsøre der ikke kommer i forbindelse med fødevare.

Vi rengører og desinficere det inficerede område, samt effekter efter rotter, mus, og kloakvand.
I visse tilfælde anvender Skadeservice Support beskyttelsesdragter og åndedrætsværn med partikelfilter til desinfektionen, alt afhængig af den valgte metode.

Rengøring og desinfektion efter rotter og mus i kantinekøkkener, eller supermarked
Det er katastrofalt at få rotter i et kantinekøkken, hos købmanden eller i supermarkedet.
Køkkenet fungerer ofte som hjertet på skoler og institutioner, det er her medarbejdere, elever, børn, og unge får deres daglige mad, mens købmanden og supermarkedet levere alle vores fødevare.

Er der konstateret rotter i et kantinekøkken, eller supermarked skal der lukkes, rottebekæmpelse skal underrettes, huller skal lukkes/rottesikres, der skal påbegyndes rottebekæmpelse, og der skal holdes under observation for spor efter rotter i minimum 48 timer (i samråd med fødevarestyrelsen). Når der er gået minimum 48 timer uden spor efter rotter, skal der rengøres og desinficeres, inden der igen kan åbnes. Derfor er det afgørende at rengøring og desinficering sker professionelt, hurtigt og effektiv, således nedlukningstiden minimeres, og man undgår smitte fra rotter og mus i de fødevarer som efterfølgende bliver solgt fra supermarkedet, eller tilberedt og produceret fra et køkken.

Specialister i restaurationkøkkener, kantinekøkkener, supermarkeder m.v.
Hos Skadeservice Support har vi stor erfaring i disse rengørings- og desinfektionsopgaver i både restaurationkøkkener, storkøkkener, kantinekøkkener, supermarked, købmanden m.v. 

Vi ved hvordan vi skal tilgå opgaven hurtigt og effektiv, således at alt igen kan komme hurtigt og effektivt i drift.

Vi tilbyder bl.a. i forbindelse med rotter og mus sagerne.

  • Hastetilkald i dagligdagen og vagtudkald uden for normal arbejdstid
  • Zone inddeling i samarbejde med skadedyrsbekæmperen
  • 100 % Diskretion
  • Udsmidning af kasserede fødevarer
  • Bortskaffelse af affald
  • Effektiv rengøring og desinfektion

Rydning efter rotter og mus
Når du har haft rotter, mus, eller kloakvand kan der være tilfælde, hvor ting som f. eks. møbler, gulvtæpper og andet løsøre ikke kan redes, og derfor skal bortskaffes. I sådanne tilfælde ryder- og fjerner Skadeservice Support også de inficerede effekter ifølge aftale med kunden.

Bortskaffelse af affald
Har du affald, løsøre, møbler, gulvtæpper m.v. som er inficeret med bakterier efter rotter, mus, eller kloakvand, står Skadeservice Support gerne for bortskaffelse af affaldet.